torsdag 21. juni 2012

Yasmins candy.
Trekkes 5 juli 2012

Hun har er så heldig at hun fikk være med i det siste nummeret av Inzpiransa
og feirer dette med en flott candy.